Fråga från Malte från Stockholm

hej
Vi ska gjuta en grund och ska göra mycket själv.
Har du en bra beskrivning hur man monterar golvvärmerören själv. Förvirrad med shuntar, returer, fördelare mm.
Hoppas du kan bringa klarhet i allt.
Mvh Malte

Svar från Micke

Hej Malte,

Enklare än man tror. Här är en snabb beskrivning och lite tips på vägen.

Tips innan du börjar:
Rita ut på cellplasten vart väggarna kommer vara. Du vill ha ut golvvärmen 10 cm från väggarna för att så gott det går hålla ut från syllarna.

 • Bind upp fördelaren på armering eller annat fäste.
 • Tillopp ska fästas på den övre delen av fördelaren. Med tillopp menas den ände på golvvärmeslingan som matar ut vattnet från fördelaren.
 • Returen ska fästas på den undre. Med returen menas den ände på golvvärmeslingan som matar in vattnet in i fördelaren igen.
 • Fäst först en ände i tilloppet och lägg ut slingan enligt ritningen
 • Håll ut från syllen (väggarna).
 • Lägg ut skenorna enligt ritningen
 • 1 m skena per m2
 • Ok att skjuta fördelaren lite.
 • Börja längsmed ytterväggen (följ pilarna) och sen tillbaka. Detta för att det är där det blir kallast, och då är det bra om värmen från fördelaren går dit först.
 • Tänk på att inte korsa slingorna.
 • cc 200
 • Det är ok att gå på slingorna. Men använd såklart sunt förnuft och var ändå försiktig. Det ska mycket till för att skada slingorna men övervåld är onödigt och inte bra såklart.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS