Fråga från Janne från Smygehuk

Hej Micke!
Jag undrar kort hur lång tid man måste vänta efter att man har gjutit innan man kan belasta betongplattan?
Tack!

Svar från Micke

Hej ,

Du kan gå på betongplattan försiktigt dagen efter gjutningen. Men du bör ge det ytterligare några dagar innan man gör några infästningar för reglar osv. Höga laster som hela huset ska inte genomföras förräns efter en månad tidigast. Tidigare så sa man för betongplattor med mycket betong att man ska låta betongen vädra ett år (!!!). Givetvis överdrivet men många vill gå på det för tidigt.

För att ge betongplattan rejält med tid att få ut fukten (brinna) så bör du ge betongplattan ett antal veckor innan du lägger någon form av golv på betongplattan. Absolut ingen ångspärr eller liknande den första månaden. Detta beror dock på hur varmt det är, betongsort, vct tal mm mm.

Det jag brukar rekommendera är att man bygger inifrån och ut, dvs man kan bygga ett stomrest hus ganska fort. Ge det en vecka dock. Då är det helsäkert att betongen klarar infästningarna. Sedan ventilerar man ut fukten men kan ganska snabbt börja resa ytterväggar osv.

Vänliga Hälsningar
Micke