Fråga från Peter

Hej Micke!

Jag ska bygga om köket och gör det från grunden och upp.

Förutsättningar: Hus ute på landet, sydvästra Skåne i Staffanstorps kommun. Huset består av två längor i vinkel, den äldre från ca 1870 byggd av lersten, den nyare, från ca 1965 byggd av lättbetong.

Kökets alla fyra väggar är av lättbetong som står på kompakt lerjord, ytterväggarna förmodligen på grundstenar. också. Det finns en inmurad syllpapp, dvs ett lager tjärpapp som skiljer det nedersta lagret från själva väggarna. Det nu rivna köksgolvet bars av bärlinor uppallade med brädbitar och tegelstenar direkt på lerjorden. Utrymmet mellan jorden och bärlinorna har varit ventilerat och endast isolerat med några utslängda rockwool-mattor på ca hälften av jordytan, därav mycket kallt golv på vintern. Köket är ca 4×5 m.

Det jag skulle vilja åstadkomma är ett välisolerat golv som är helt oorganiskt.
Dvs inget trä som kan ruttna av fukten underifrån eller kan skadas av läckage uppifrån, t.ex. från en diskmaskin. Jag är dock tveksam till att gjuta ett betonggolv, vill ändå inte ha klinkergolv, ser inte nyttan med betongen annat än för värmespridning med framtida golvvärme. Så jag siktar på en hybridliknande lösning. Tanken är att på sikt bygga in vattenburen golvvärme, men f.n. finns inget vattenburet system i huset utan det värms av en, i Skåne, högeffektiv luft-luft-värmepump och några oljefyllda elradiatorer.

Jag tänkte gräva ur så att jag mot lerjorden kan lägga ett ca 100 mm bärlager typ 0-30 och ovanpå detta ett lager med ca 100 mm dräneringsgrus. Därefter lägger jag 250 mm isolering i form av XPS och sedan laminatgolv med en underlagsskiva, även den i XPS-material. Ventilerna i ytterväggarna muras igen med lättbetong från insidan. Om jag vill lägga vattenburen golvvärme i framtiden kan jag fräsa spår för värmeslangar i mina XPS-skivor och sprida värmen med plåtar som man brukar göra när man inte har gjutit in värmeslangarna.

Frågor:

1. Finns det risk att fukt underifrån kan vandra upp i väggarna och vad gör jag för att undvika detta? Kan jag täta mitt isolerande XPS-lager mot lättbetongen i väggarna med 1 cm polyuretanskum?
2. De två innerväggarna står inte på lika solid grund som ytterväggarna. När jag grävt ur för att kunna lägga bärlager och dräneringsgrus ser jag att det går att gräva sig igenom lerjorden under innerväggarna redan vid 35-40 cm under den blivande golvnivån. Det finns naturstenar under på några kritiska ställen, som t.ex. det inre hörnet, men också en oroväckande 3 meter lång sträcka med bara lerjord under. Kan dock inte se någon tendens till sprickor i väggarna. Behöver jag förstärka innerväggarnas grund på något sätt eller räcker det att packa bärlager mot lerjorden?

Det kommer ett bidrag på 500 kr via Swish från min sambo Titti. Skickar separat mail till [email protected]

Med vänlig hälsning och en from förhoppning om ett snabbt svar
Peter

Svar från Micke

Hej Peter M,

Nuså är det semester 😃. Sååå gött!
Tack igen för din fråga.

Generellt gillar jag hela din konstruktion. Nu är det finlir kvar.

Svar på dina detaljfrågor.
1. Rörande risk för fukt underifrån som kan vandra upp i väggarna

Det går bra att lägga polyuretan skum längs väggen en bit upp.

Fuktvandringen sker bara när du har golvvärmen i framtiden, inte nu. Den kommer då från marken och uppåt. Så du skulle kunna göra detta då. Du behöver isåfall ändå riva upp golv, lister mm tänker jag.
Så behövs ganska lite för att bryta av mot väggen.

2. Rörande konstruktionen kring dina två innerväggarna som inte står på lika solid grund som ytterväggarna

Egentligen behöver en konstruktör kolla på det för att avgöra markförhållanden etc. En lastplan skulle behövas. Men med det sagt….
Lera behöver ex inte vara fel om den är hårt packad. Vill man ha hängslen och livrem utan dyra konsulter kan man försöka avgöra själv hur lasterna kan påverka. T.ex kan du göra en pågjutning (krönbalk) eller någon form av I balk som stöttar upp inåt samt möjligen gjuter en liten sula denna vilar på så bör det vara nock.

Svarade det på dina frågor?

mvh
Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel