Fråga från Anonym från Orust kommun

Hej!

Vi planerar köp för nybyggnation på en utmanande tomt. Därför är vi i stort och snart behov av vägledning och råd av någon som verkligen kan och vet.
Byggrätten på tomten är mycket styrd vilket medför frågor om avrinning och grundläggning.
Vi har planer på ett 1,5-planshus som enligt planbestämälsen ska vara placerat i en sluttning där bakre hörnet ligger på en höjd på 22,5m och motsatt hörn (lägsta punt) ca 20,5m. Huset har en byggarea på ca 90-95 kvm. Bakom huset ligger en bergsknalle på 24,5 m. Bortanför knallen finns VA-anslutningen där spillen ligger på 22,08 och dagvattnet 21,94. Husets nockhöjd är bestämd till 28,5 m vilket gör att det känns svårt att få till självfall för dräneringen. Vi funderar på att fråga om man kan flytta anslutningen till det främrehörnet på tomten för att få en lägre anslutning men vet inte ännu om vi får det.

Med den bakgrundsinformationen är frågan:
Hur ska man få till en bra husgrund med bra dränering med dessa förhållanden? Enligt kommunens direktiv ska man spränga så lite som möjligt. Det skulle betyda att torpargrund är att föredra även om det ur fuktsynpunkt känns säkrare med platta på mark. Kan man bygga upp med stödmurar och sedan fylla dessa för att kunna lägga en platta på mark i en sluttning?

Svar från Micke

Hej ,

Återkommer med svar så fort jag kan. Just nu är det lite längre svarstider på grund semester. Men jag försöker ändå publicera frågorna men många av mina experter jag använder mig av är på semester. Så jag lovar just nu ingen deadline.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel