Fråga från Stellan

Hej Micke!
Vi har en tomt i Göteborg, i Tumlehed nära havet.
I området och på tomten är de mycke berg.
De hade varit fantastiskt att få lite guidning i valet av husgrund, eller vart vi kan vända oss för att få hjälp.

Jag försöker förklara hur tomten ser ut.
Från söder till norr har inte tomten alls mycke lutning. Huset är tänkt att placeras på högsta punkten där en ganska platt yta finns.

I väster fem meter från huset finns ett berg som är ca åtta meter högt. Lutningen på berget är ca 45 grader.
Vatten kan komma att rinna ner mot grunden.

På östra sidan av huset är de också berg. Men här är berghällen låg och sluttar inte direkt ner mot huset, men de kan finnas risk för att vatten rinner ner mot husgrunden.

Idag finns de en sommarstuga på tomten. Den är byggd nära de högre berget på västra sidan av tomten. Stugan har en murad krypgrund, en meter hög. Vi har inte vatten under stugan, och inte mycke fukt heller.

Där de nya huset ska placeras är de inte speciellt sankt eller blött. Men helt dränerat är de inte.

De skulle va bra för utsikten om huset byggs ca 1-1,5 meter upp från berggrunden. Vi har tänkt på att lösa detta med en grusbädd som har sprängsten i botten. Vi har även tänkt på en krypgrund.

Dina tankar kring grunden skulle va väldigt tacksamma.
Ha de bra, mvh Stellan

Svar från Micke

Hej Stellan,

Lagom rakt berg är en perfekt undergrund. Makadam/sprängsten på det så kommer du upp ovanför där du eventuellt kan ha lite fuktproblem. Dvs din grund blir väldränerad genom att sprängstenen är där.

Och om du har stor mängd nerfall så kan du fundera på om det går att anlägga någon typ av dränerande dike eller något ”ovanför” huset. Ingen gör det men gör man det kan man ju enkelt leda bort det dagvatten som eventuellt kommer vid skyfall.

Både en krypgrund och platta fungerar som på en bra makadambädd i våg.

Med vänlig hälsning
Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel