Hvilket formål tjener soclen

Fråga från N. Robert Larsen från Haven

Hvilke fordele opnår man ved at bruge soclen?
Det er til et større drivhus.
Hvad koster det til et grundplan på 24 kvardratmeter.
Kan man ikke blot støbe et betonfundament?

Svar från Micke

Hej Robert,

Kantelementet är den delen av husgrunden som bildar sockeln ut mot “luften” 🙂
Syftet är flerfalt. Man vill dels skapa en isolering ut mellan betongbalken/kantbalken som bär upp det mesta av husets laster och uteluften. Kantelement av typen L bildar kantbalkens gjutform tillsammans med cellplasten. För U-element så bildar U:et gjutformen kan man säga i vilken man gjuter balken.

Fördelen med u element är således att man har en färdig “form” att gjuta i. Fördelen med L-element är att man kan variera bredden kantbalken (dvs man kan ha flexibel bredd på väggen).

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel