Fråga från Sylvia från Markaryd

Detta är fråga 4 av 6 från denna intervju.
Hur brukar du lösa dräneringsfrågan vid olika grundkonstruktionstyper – alltifrån platta på mark till källargrund?

Svar från Micke

Hej Sylvia,

Har försökt ställa upp de olika alternativen nedan.

Platta på mark
Dräneringsrören läggs snett utanför grundbalken i den dränerande bädden. Dränerande material är en del av dräneringslösningen. Jag föredrar makadam.

Källare
En källare står på en betongplatta (dvs se ovan). Källarväggarna behöver också omfattas av dräneringslösningen. Där placeras ofta en dräneringsskiva med duk mm. Utanför väggen finns även där makadam som gör att vattnet inte binds i marken och kan orsaka skada och binda fumt som då kan leta sig in i källarväggen. Dräneringsskivan isolerar också.

Krypgrund
Se platta på mark. Samma dräneringslösning.

Vänliga Hälsningar
Micke