Fråga från Martin från Karlshamn

Kan el ska man isolera bottenplattans sidor. Så att värmen inte leds från plattan till väggarna och ner i marken?
Och i så fall hur?
Jag räknar med att få dit minst 20cm isolering under plattan.

Svar från Micke

Hej Martin,

Om du använder kantelement så gjuter man en så kantbalk/vot i utrymmet kantelementen skapar ihop med grundisoleringen. Det bär huset kan man säga. Kantelementen har då isolering ut mot grundsockeln. Hoppas jag förstod din fråga rätt då.

Här har du en bra artikel som beskriver hela denna process.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com.
:DS