Fråga från Mikael från Hammarö

Hej

Jag håller på att bygga garage med isolerad platta och ska börja med grunden. Vi har schaktat ner till fast lera ca 1m under marknivå och tänker lägga markduk för säkerhets skull och sen makadam som vi paddar ner i omgångar för att komma upp till rätt nivå.
Min fråga är vart lägger man dräneringen i grunden. Ligger den mot schaktbotten under makadamet eller precis under grundelementen i singlet?. Förklara gärna med en principskiss hur det funkar.

Vänliga hälsningar
Mikael

Svar från Micke

Hej Mikael,

Dräneringsrören placeras snett nedåt (utåt från grunden) inne i det dränerande materialet (i ditt fall i makadambädden). Dvs inte direkt ovanpå schaktbotten.
Se artikeln här för mer info.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel