Fråga från Peter från Norrköping

Hej Micke,

Jag ska bygga till en sommarstuga som har plintgrund, det är tänkt att så småningom kunna bli ett permanentboende.
Marken består av sand under en jordskorpa på ca 30 cm.

Tomten ligger vid en sjö så jag behöver hissa upp huset ca 80 cm ovan mark för klara översvämning vid ett 100 årsregn.
Min fundering är att om vattenståndet går upp så kan kanske sanden i marken bli så våt att det kan bli risk för sättningar pga tjäle? Kan man ha ett mindre grävdjup om man lägger isolering och sedan grus mellan alla plintar?

Svar från Micke

Hej Peter,

Om du lägger en krans runt plintarna kan grundläggningsdjupet reduceras något. Då hålls markvärmen kvar längre. Osäker faktiskt på hur mycket. Komplexa beräkningar ska till som jag inte hinner med just nu

mvh
Micke

Fick du hjälp av denna artikel