Isolering dränering platta på berg

Fråga från Reino från Gnesta

Hej Micke
Jag skall bygga ett 25kvm stort växthus på en plats med lite jord på berg. Jag håller på att gräva bort allt material ända ner till berget. Berget är förstås inte jämnt utan har lite hålor och sprickor. Min tanke är att bygga en gjutform av trä som följer bergets konturer och sedan lägga frigolit i botten, på med armeringsjärn och sedan dränka allt med betong. Tänker jag fel? Skall jag fylla upp med makadam först? Behöver jag dränera utanför gjutformen? Jag får känslan att växthuset hamnar på bergets krön med avrinning genom sandjord åt två håll.
Hälsningar Reino

Svar från Micke

Hej Reino,

Hej, tack för frågan!
Jag hade inte gjutit med gjutformar och liknande. Det finns idag kantelement som gör jobbet åt en och i och med cellplasten som är kapillärbrytande så bildar man en kantbalk och därav har du inget behov av dem här gjutformarna.
Som jag förstår det så har du håligheter i berget och så länge berget inte lutar så hade jag lagt dränerande material så att husgrundens underlag kommer i våg och fyller igen alla ojämnheter. Packa makademen väl,
Och så länge ditt berg inte lutar åt det ena eller det andra hållet så riskerar du inte att huset glider på berget. Har du däremot en lutning på berget så kan du ju gjuta fast terrasseringsstöd (såkallade L-stöd) som gör att husets undergrund hålls på plats. Sånna L-stöd är väldigt populära. Jag skulle se till att det dränerande materialet hålls på plats av L-stöden och därav får du en bädd där du lägger det dränerande material makadam och liknande. Makadamen ska vara minst 10cm under betongplattan och 20cm under kantbalken. Sedan lägger du ut det kapillärbrytande skiktet i form av cellplast/frigolit, armering samt eventuell golvvärme under armeringen. I kantbalken så gjuter man en betongbalk och kantbalken gjuts in av såkallade kantelement.

Så hade jag genomfört grundläggningen.

Vänliga Hälsningar
Micke