Fråga från pierre från Göteborg

Grunden ligger 25 m in i trädgården. Vi ska gjuta en platta.
Bifogar innehåll för en offert.
Vi behöver även gräva för vvs ca 30 m.
Utgräving för attefalls hus
– Hand arbete bredvid grävmaskin
– Makadam samt dränering runt grund
– EL till byggnad från befintliga byggnad
– Avlopp och vatten från grund till befintlig byggnad
– Etablering och avetablering

Svar från Micke

Hej pierre ,

Har satt dig i kontakt med lokal byggare.

För speciell info och tips kring detta – se denna artikel om betongplatta för attefallshus .

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com.
:DS