Fråga från Erik

Hej Micke,

Först och främst, tack för en oerhört informativ sida.

Vi har nyligen skrivit under papper på att köpa ett enplans trähus på platta byggt 1970. Vid besiktningen som gjordes i augusti 2019 av Anticimex framkom att syllen i ett ytterväggshörn hade en FK på 19-21%, RF mot plattan var 60%. De rekommenderade en fördjupad undersökning, vilket utfördes en vecka senare.

Vid den fördjupade undersökningen hade syllen (obehandlad) i två ytterväggshörn en FK på 21-22%, RF mot betongplattan mäts till 55-63%. I två mäthål inne i huset uppmäts en FK på 7-8% i träkloss/regel och en RF mot betongplattan på 49-54%.

I sin slutsats skriver Anticimex att den relativa fuktigheten i golvkonstruktionen var relativt låg sett till årstiden, till och med lägre än inomhusluften. Inget fukttillskott anses därför ske från marken under plattan.

Den förhöjda fuktkvoten i syllen säger dem beror på att marken lutar mot huset och otätheter i stuprör. Mycket regn föll dagarna innan besiktning/utredning och det har sugits upp i sockeln som fuktat upp syllen som saknar underliggande fuktskydd.

Som åtgärd behövs marklutning från huset, dränering, dagvatten ledas bort och växtlighet tas bort runt huset.

Inga avvikande lukter upplevdes från golvkonstruktionen och inte heller från materialprover (syll, kloss, isolering) från provhålen. Enligt Anticimex är det därför inte nödvändigt att utföra några invändiga byggtekniska åtgärder.

När vi budade på huset räknade vi därför med att dränera runt huset, ordna korrekt lutning, leda bort dagvatten etc. Men nu när jag läser mer och mer om fuktiga syllar känns ett byte oundvikligt. Kan man få en syll torr genom utvändig dränering som Anticimex i det här fallet säger?

Skulle vara oerhört tacksam för svar, jag har letat och letat men inte hittat något fall där åtgärderna som rekommenderas är samma som här.

Vänliga hälsningar,
Erik

Svar från Micke

Hej Erik,
Tusen tack för din feedback.
Slutsatserna anticimex drar verkar helt rimliga.

Jag hade börjat med dessa åtgärder. Mät sen igen.
Dvs inget syllbyte innan.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel