Fråga från Arne

Kan vi bygga ovanpå värmeslingor till jordvärme som tillhör ett annat hus (vårt eget)
Dessa värmeslingor ligger på 1,2 m djup. Hur djupt måste vi gräva?
Måste vi göra en geoteknisk undersökning?

Svar från Micke

Hej Arne ,

Jag vet inte vad reglerna säger. Så se detta som mina tankar som jag bollat med duktiga grundpersoner.

1) Schaktdjupet: För grundläggning med exempelvis betongplatta på mark så ligger schaktdjupet på cirka 500 mm. Dvs 400 mm för isolerad betongplatta + 200 mm makadam under kantbalken ger 600 i bygghöjd från schaktdjup till ovankant betongplatta. Normalt är sedan en sockel på minst 10 cm vilket ger ett schaktdjup på 500 mm. Därmed ska det praktiskt inte vara några problem.
2) Tar rören skada av byggnadens laster? Beror förvisso på vad du ska bygga . Men är det ett normalt hus/garage liknande byggnad utan enorma laster så ska inte rören ta någon skada. Speciellt inte om du väljer exempelvis makadam som dränerande material. Detta material fördelar lasterna bättre nere i markbädden än vad dräneringsgrus gör. Då ska inte påverkan på rören vara stor nog för att de ska kunna skadas. Men jag lämnar inga garantier – det är råd hur det bör fungera.
3) Det känns ju samtidigt inte helt optimalt att bygga ovanpå slingorna spontant. Om man någon gång behöver komma åt dem. När det väl står ett hus där är det svårt att komma åt din jordvärmelösning.
4) vad händer i marken och huset när du har jordvärmeslingor med hus ovanpå? Ökar risken för tjäle då rören ”suger ur värme ur marken”. Detta vet jag faktiskt inte? Men jag kan inte tänka mig att det ska vara några problem. Du isolerar ju ”slingorna” mha huset. Har du dessutom golvvärme läcker lite lite värme ut i marken vilket förhindrar tjällyftning. Och huset värmer ju då faktiskt rören vilket bör bli en postitiv effekt om något. Samverkan mellan dessa bör inte vara ett problem men jag är inte expert.

Summa summarum ska det inte vara några problem anser jag. Jag tackar Tjällden AB för tipsen kring detta. Kontakta dem gärna förutsättningslöst – de är materialleverantörer av grunder och är hjälpsamma.

Rörande markundersökningen. Har ni dålig mark? Kommunen bör veta vad som gäller för din mark.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel