Kantelement med förhöjd sockel

Fråga från David från Skåne

Hej!
Vi ska bygga ett garage och undrar om vi ska använda kantelement med förhöjd sockel eller inte. Vi undrar vilka fördelar/nackdelar det kan finnas med att använda just den typen av kantelement. Om du har några andra tips för att bygga ett garage tar jag gärna emot det. Tack!

Svar från Micke

Hej David ,
Tack för frågan.

Olika former av höga kantelement för olika behov

Ett kantelement ställer man runt ytterst i en grund och ramar därmed in grunden. Inne i den lägger man sedan cellplast, golvvärme och armering för att sedan gjuta det till en garageplatta med hög sockel. Kantelementen kan vara formade antingen som ett L eller U, det är det vanligaste. Man syftar alltid till att bilda ett U, i vilken man gjuter den så kallade kantbalken.
Idag har jag också tillgång till grundsocklar/grundbalkar som klarar mycket höga laster (se bild nedan).

Kantelement med förhöjd sockel – vad är det?

Kantelement med förhöjd sockel för högre laster

Har man höga laster kan man använda dessa relativt lätta grundbalkar. De väger 40 kg styck så är rejäla men ändå enkla att montera själv. Dessa klarar laster upp mot 75 kN (en vanlig villa skapar laster på cirka 25 kN) så de klarar att lasta garaget på UTAN att gjuta betongen i kantbalken.

Så här lägger du denna grunden.
1) Sätt ut balkarna med monteringsplattor. Dessa balkar kan fås i höjder om 300, 400 och 500 mm samt med 100 eller 200 mm monteringsplatta. Tänker mig att denna grunden ska ha cirka 400 mm i total bygghöjd.
2) Lägg ut cellplasten – vanligen 200 mm för garagegrunder.
3) Golvvärme sen armering
4) Betongplatta (100 mm tjock)
Med dessa ”lager” så blir den förhöjda sockeln 10 cm. Som jag beskrivit ovan kan du ha ända upp till 700 mm balk. Så du kan få en förhöjd sockel upp till 400 mm ovanför betongen.

Läs mer om denna balkgrund här

Kantelement med förhöjd sockel för låga laster
Dessa kantelement med förhöjd sockel har gjutit en betongklack ovanpå ”L:et”. När man lägger till kantelementen till betongplattan gjuter man i antingen L:et eller U:et. Det blir alltid ett U som man gjuter i, L:et skjuts in till cellplasten och bildar då ett U. Bredden på kantbalken blir därmed lite mer flexibel då man har ett L som man kan justera. Man brukar säga att U:et är fast bredd och därmed är det skillnad mellan L-element och U-element.
Men ett L-element eller U-element med förhöjd sockel har till syfte att skapa en högre sockel. Detta innebär alltså att sockeln inte slutar i betongplattans höjd, utan fortsätter högre upp. Då får man dels en betongplatta, men även en början på en vägg, en betongbeklädd klack som sticker upp. Detta är då ett väldigt vanligt alternativ vid garage där man kanske vill skölja av garaget eller liknande och då inte spola in vatten under väggen. Med kantelement med förhöjd sockel får man en tåligare konstruktion. På denna förhöjda sockeln kan man då ofta ställa enklare konstruktioner, exempelvis då garageväggar som har relativt begränsade laster från byggnaden.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel