Fråga från Anders från Oskarshamn

Hej! Tänker gjuta en isolerad platta till ett uterum och tänker mig då använda kantelement. Hur gör man i kanterna där stolparna ska stå med tanke på punktlasterna. Voten blir ju nästan 10 cm in från kantelementets ytterkant.

Svar från Micke

Hej Anders,

laster uterum betongplatta
Det blir rätt höga laster (men inte extrema) på uterummets kantbalk där dessa punktlaster kommer ner. För säkerhetsskull hade jag låtit mina konstruktörer kolla på det så det dimensioneras rätt. Man kan förstärka kring dessa pelare vid behov.

Ger dig deras kontaktuppgifter här
Tel: 040 43 15 80
Epost: info@tjallden.se
Web: www.tjallden.se

Det bästa
mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel