Fråga från Freddy från Skåne

Hej!
Vi är mitt uppe i markarbetet till vår kommande platta och hus, i mångt och mycket är det färdigt att börja sätta kantelementen, men eftersom det har varit en del diskussioner kring grusen vi fyllt med så vill vi dubbelkolla så att vi inte gör något kostsamt fel som fortfarande kan rättas.

Vi har ritat och projekterat huset i mångt och mycket själv, men haft hjälp med erforderliga bygghandlingar.
Tanken är att vi ska göra många delar av bygget själva, men själva markarbetet till plattan har vi haft hjälp av en entreprenad.

När plattan var utgrävd och markduken var lagd bestämdes det att vi skulle återfylla med grus/avharp 0-30 från Kvidinge Stenkross som enligt vår entreprenad hade använts tidigare och skulle vara kapillärbrytande.

När vi fick första lastbilarna så blev vi lite fundersamma då det (enligt oss) inte såg ut som ”vanligt” återfyllnadsmaterial. Men eftersom vår entreprenad och även en granne har precis samma under deras platta så körde vi på.

Nu är allt uppfyllt till rätt höjd och paddat otaliga gånger, och det är dags att justera de sista 1-2cm med något finare (2-4/4-8) innan vi sätter kantelementen.

Ungefär här börjar diskussionerna komma upp igenom från flera håll om återfyllnaden med avharp 0-30 år tillräckligt dränerande och kapillärbrytande. Det ska tilläggas att marken vi bygger på är upp på en ås, dvs berg. Vi har knackat bort bergstoppar under kanske 25% av plattan och resten är fin markjord med berg strax under. I mångt och mycket är marken ganska självdränerande.

Så nu frågar vi dig Micke, känns som att det finns få som har samma spetskompetens och erfarenhet på grunder och markarbeten som du.

Vad säger du? Är det tillräckligt med 0-30 grusen eller behöver vi fylla upp med någon makadam/singel ovanpå avharpen för att få ett bättre kapillärbrytande/dränerande skikt?

Tack på förhand för hjälpen!

Svar från Micke

Hej Freddy,

Känner inte till begreppet avharp direkt.

Normalt så ska man ha så lite finkornigt som möjligt i det dränerande materialet. 0-30 låter konstigt. 0 är ju ren stenmjöl typ som inte lämpar sig som dränerande material, medans 30 är ok. Kan du ta en näve avharp, fota det och skicka till mig.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS