Fråga från Christer från Järfälla

dränera källaren

Hej,
Huset med källare är byggt 1970 och har vattenburen golvvärme i källarplan. Om ni dränerar om mitt hus( vilket är dags) hur stoppar ni fukt från att vandra upp i källarväggarna?
Med vänlig hälsning,
Christer

Svar från Micke

Hej Christer,

När man dränerar om huset gör man det oftast med applicering av dräneringsskivor såsom isodrän eller pordrän. Dessa skivor isolerar och tillåter vatten in i skivan och sedan tar gravitationen hand om resten, dvs rinner ner genom skivan. Men en dräneringslösning är en helhet. Exempelvis så använder man också makadam som dränerande material vilket ”inte” suger fukt och därmed hålls källarväggen torrare än om man har ex jord eller annan tjälfarlkg mark .
Därmed minskar källarväggens ”utsatthet” för fukt.

Läs mer om det här.

Hälsningar Micke