Fråga från Lisa

Min son har köpt en tomt på Ängshagen i Sala. I detaljplanen står det att marken består av lera till ett djup av 6 -9 m och att en kompletterande geoteknisk utredning bör genomföras för att utreda grundläggningsförhållandena före byggstart.
Anser du att det behövs och vad kostar i så fall en kompletterande geoteknisk utredning eller kan man spara in de pengarna eftersom det hur som helst är säkrast att påla på lerjordar?
Med vänlig hälsning / Lisa J.

Svar från Micke

Hej Lisa ,

Sätter dig i kontakt med geoteknik firma som jag hoppas kan hjälpa dig.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel