Konstruktionsritning för betongplatta

Fråga från Emma från Täby

Hej!
Vi har blivit ombedda att ta fram en konstruktionsritning för vår kommande betongplatta av kommunen. Vi har varit i kontakt med en hustillverkare som inte kan bistå med det. Vi är därför lite låsta just nu då vi inte vet vad det är för någonting och vad behöver man det till? Vi ska som sagt ha en betongplatta på mark för vårt nya hus.
Tack!

Svar från Micke

Hej Emma,
Tack för frågan!

Här är ett företag som kan hjälpa dig.

Syftet med en konstruktionsritning för din husgrund

En konstruktionsritning behövs dels ofta för att tillfredsställa kommunens olika krav på handlingar som ska biläggas bygglovet. Kommunen har blivit mycket mer noggranna med att man bilägger sådanna handlingar och detta för att man ska säkerställa att huset byggs på ett korrekt sätt.

Vart får du tag i en konstruktionsritning

Konstruktionsritningen för en betongplatta kan man få fram på två olika sätt.

  • kontruktör
  • grundtillverkare
Vad kostar en konstruktör för grundritning

Ett sätt är att man kan ta hjälp av en konstruktör som hjälper till med ritningen. För att ta fram en sådan konstruktionsritning kan det kosta ungefär mellan 5000-10 000 kronor. Man kan också gå till en grundleverantör som lever på att leverera grunderna och själva materialet. En konstruktör är experter på de här typen av frågor och för att de ska kunna göra sitt jobb behöver de ta fram en konstruktionsritning och utifrån den dimensionera grunden. Det är oftast då som ritningen ingår. Mitt tips är alltså att om man vill ha en konstruktionsritning för en betongplatta och ännu inte valt materialet bör man välja en grundleverantör som gör detta och där man alltså kan få ritningen på köpet.

Konstruktionsritning för att dimensionera grunden

En konstruktionsritning för en betongplatta har som mål att dimensionera grunden så att lasterna på grunden tas upp på rätt. Det finns flera typer av laster och några exempel är linjelaster och punktlaster. Linjelaster är en last som fördelas jämt över exempelvis en vägg. Detta innebär att väggen tar upp flera punkter på många punkter eller jämnt längs med väggarna. Det är då som den så kallade kantbalken dimensioneras för de lasterna som hus skapar. Det kan vara alltfrån bjälklagen om man har ett flervåningshus till tvåvåningshus där det skapas laster från bjälklag, takpannor och olika typer av inredning som kan göra att lasterna fördelas ned i väggarna och det är då som kantbalkarna behöver dimensioneras. Det som det kokar ned till med linjelasterna är ofta en kantbalksektion som då är samma sak som en konstruktionsritning för en betongplatta.

Speciella punkter som behöver extra armering och betong

Sen kan man också ha andra laster inne i huset som då är såkallade punktlaster. Då talar man ofta om pelare som tar upp tunga laster från huset. Detta är ett populärt alternativ när det handlar om öppna planlösningar där man exempelvis i ett öppet kök inte vill ha väggar som murar in köket utan man vill ha ett öppet kök och därmed är en punktlast ett bra alternativ. Med punktlaster kan man föra ner laster på stora ytor i en pelare. Det man då måste göra är att dimensionera grunden kring pelaren på ett annorlunda sätt jämfört med övriga betongplattan. Nu handlar det inte om längre om kring kantbalken utan inne i grunden och inne i betongplattan. Det man då gör är att armera lite extra där man dimensionerar och använder ofta lite mindre isolering och gjuter lite mer betong. För detta arbete behöver man också ta fram en så kallad grundsektionsritningä/grundritning som också går under namnet på konstruktionsritning för betongplatta.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel