Fråga från Hala

Jag ska köpa en tomt 950 m2 men denna är mycket lågt och det finns mycket träd på tomten.
Behöver man höja tomten? eller ska man göra en källare? Risken för fukt? Tacksam för ett råd.

Svar från Micke

Hej Hala ,

Har det gjorts en markundersökning?
Du kan behöva åtgärda och anpassa vad du bygger tomten beroende på markförhållandena. Rent tekniskt är det inte bra om din tomt ligger lågt i förhållande till t.ex. grundvatten. Jag uppfattar dock din fråga som den ligger lågt i förhållande till omgivningen, dvs det finns naturligt avrinning ner mot din tomt från dina närliggande grannar? Eller?

Vet du dina grundvattenförhållanden? Kanske värt att göra en markundersökning annars.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel