Konsultation i fråga om vattenavrinning och dagvattenbrunn

Fråga från anonym

Hej!
Jag är ute efter konsultation i fråga om vattenavrinning/brunn. Problemet är en konstruktion från 50-talet i en KML skyddad byggnad. Vi behöver hitta en ny lösning eftersom brunnen täpps till av nedfallande löv, kvistar, m.m. och vattnet har ingenstans att ta vägen eftersom den sitter inne på en liten innesluten innergård och ger översvämning med resultat att vatten tränger in genom dörrspringor men också i ett dagvattenrör som går ner genom källarutrymmen.

Från denna brunn som allt som oftast täpps igen av löv etc. leder ett rör ner i källaren där det tidvis är fuktproblem, som emellanåt också resulterar i mindre översvämningar.
En teori vi har är att röret som går mellan tak och golv i källarplanet kan vara tilltäppt.
Vattnet i källaren tycks komma genom golvplattan i det utrymme som plaströret sitter i.
Golvet i källaren är en tunn platta avsedd endast för gångtrafik (30-50 mm tjock).
Betonggolvet i anslutande rum är tjockare och tätare. Av den orsaken syns vattenläckaget i det aktuella rummet och inte i de två intilliggande rummen.
Vi funderar på att fylla röret med vatten och se vart vattnet tar vägen, vad om händer och se om det går att lokalisera stoppet.

Tror du fortfarande att en stenkista kan vara aktuellt i detta fall?

Lite svårt att beskriva kortfattat och bilder på källarutrymmet har jag inte just nu, men kan återkomma med sådana (och ritningar?) om du vill det.

Vänliga hälsningar,

Mvh,

Svar från Micke

Hej,

Sätter dig i kontakt med en markentreprenör lokalt. De är ofta duktiga kring detta.
Har du plats för alternativ avrinning så brunnen kan avlastas. Med exempelvis en stenkista – se här

Mvh Micke

Fick du hjälp av denna artikel