Fråga från Sylvia från Markaryd

Hej!

Jag läser för att bli trädgårdsanläggare och har fått en uppgift som syftar till att vi ska lära oss grunderna inom husgrunder. Jag har läst de artiklar du har på hemsidan (jättebra) och jag hoppas nu på att du har tid och möjlighet att svara kort på nedanstående frågor?

1. Vilka är utmaningarna med att bygga husgrunder?

2. Vilka husgrundskonstruktioner anser du är bäst?

3. I vilken omfattning påverkar jordarten valet av grundkonstruktion under grunden (underbyggnaden)?

4. Hur brukar du lösa dräneringsfrågan vid olika grundkonstruktionstyper – alltifrån platta på mark till källargrund?

5. Hur ser arbetsgången ut från den första arbetsdagen till den sista?

6. Vad behöver man tänka på för att nå ett lyckat resultat?

Hoppas på att du vill medverka!

Tack på förhand.

Mvh
Sylvia

Svar från Micke

Hej Sylvia ,

Jag kommer dela upp denna i 6 olika svar.
Detta för att jag ska kunna dela upp svaren på ett sätt som passar mig bra. DEt gör jag för att jag enkelt kan svara på flera av frågorna medans jag inväntar svar från mina experter på andra frågor. Sen är det också så att andras frågor också går före. Men dessa frågor är enkla för mig att riva av så att säga.
De länkas sedan in nedan när jag skrivit klart dem.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel