Kostnad gjuta platta 80m2

Fråga från Jenny från Allingsås

Jag ska bygga ett hus här i Småland och har bestämt mig för att jag ska använda grundtekniken platta på mark. Vi har letat efter olika leverantörer av både grunden och arbetet.
Jag har fått en väldigt spretande bild av vad som ingår och förstår inte riktigt vad det kommer att kosta att gjuta den här plattan som är 80m². Jag vore jätte tacksam om du kunde leta mig till rätt riktning.

Svar från Micke

Hej ,

Tack för frågan.

Schablonkostnader

Vi har schabloner som man kan räkna med när man ska räkna fram priset på en gjuten betongplatta. En gjuten betongplatta skiljer sig väldigt mycket mellan olika delar av landet och storstäder brukar ofta kosta mer.

Din specifika grund som handlar om 80m² så bör man då beroende på de ovannämnda parametrarna om det är bra eller dålig lösning osv så kan det hamna mellan ungefär 1.500-3.000kr/kvm. Detta priset täcker då inte in pålning eller sprängning om man skulle behöva spränga stora berg, utan då ligger det utanför.
Räkna alltså någonstans mellan 1.500-3.000kr/kvm. Då skulle det med andra ord bli 120 000 kronor för 1.500 kr/kvm medans 3.000 kr/m² blir 240 000 kronor. Dvs det kan skilja sig alltså ganska mycket. Så priset skulle i ditt fall skulle hamna på ungefär 120 000 – 250 000 kronor för din grund.

Läs mer om pris för grunder här.

Olika delar som påverkar priset

Sen är det självklart olika delar i en grundplatta.

  • geografi
  • tomtens utseende och beskaffenhet
  • markundersökningen
  • val av grundsystem
Markundersökningen – viktig för kostnaden

Vad visar markundersökningen? Har den högt grundvatten? Har man problem med väldigt mycket matjord? Eller har den kanske dålig bärighet?
Då får det olika implikationer och då kanske man eventuellt måste påla sin husgrund, göra kompensationsgrundläggning eller så kan en vanlig grundläggning duga, i det här fallet betongplatta och detta påverkar då priset.
Markundersökning kan ge svar på om marken är bra att bygga på eller inte och är den dålig blir det då dyrare.

Val av grundsystem
Sen har man ett element som handlar om materialet, grundmaterial och då kan såklart som alltid välja bra eller dåliga grejer. Jag rekommenderar såklart att välja prisvärda saker och inte bara titta sig blint på priset.
Det finns grundlösningar som är vansinniga också och som jag inte tycker att man ska göra. Man bör exempelvis inte mura allting själv med lecablock, då det kan bli mycket dyrt och även suga åt sig fukt. När det byggmaterial föreslår jag att man tar in offerter från en grundleverantör
och jämför det med pris på arbete och material. Ofta vill grundbyggaren leverera både material och arbetet och anledningen är för att grundbyggaren själv lägger på marginal på material. Jag har erfarenhet av att ta in pris på material själv för att sedan jämföra det med grundbyggaren.
Om du sedan ska köpa material av grundbyggaren måste han specificera grundmaterial för sig och då kan du jämföra.

Olika lösningar på grunden om man pratar betongplatta finns det exempelvis albabalkar, kantelement och så vidare. Jag rekommenderar vanliga kantelement för annars är det viktigt att tänka på att man inte har tunga balklösningar som kräver kranbilar.
Men då får man inte glömma bort att en albabalk kanske inte kräver lika betong och då ska man tänka på att det blir mindre betongkostnader. Slå därför ut och gör en helhetsberäkning och man kanske kan döma ut albabalken för att den är väldigt tung och behöver en extra kranbil och det blir dyrare,
men då glömmer man ibland bort att även betongen kostar. Däremot är det min erfarenhet att betongplatta på mark gjuts billigast ihop med kantelement, armering, cellplast och eventuellt vattenburen golvvärme. Jag hoppas att du fått svar på vilka kostnader som uppkommer när man ska göra en betongplatta.

Vänliga Hälsningar
Micke