Fråga från Sven från Lund

Hej!
Vi ska bygga en krypgrund med betongvalv, men känner oss lite osäkra. Vi skulle behöva lite information om hur vi ska gå tillväga. Vi är tacksamma för all information och tips. Tack!

Svar från Micke

Hej ,

Hej, tack för frågan!
När det kommer till krypgrunder så bygger man dem idag med isolerade krypgrundselement. Vad du sen använder för bjälklag kan variera och det man ska vara noga med är att se till att krypgrunden är dimensionerad för de laster som bjälklagen ger upphov till.
När det kommer till betongvalv så menar man nog betongbjälklag. Det du nog vill ha är en konstruktion som är i form av ett betongbjälklag och det man då måste göra är att dimensionera lasterna från det betongbjälklagen ner på krypgrunden. I övrigt kan man säga att krypgrunder är känsliga om de inte är isolerade och därför rekommenderar jag starkt att man använder krypgrundselement som är isolerade. När du använder betongbjälklag blir det en mindre känslig konstruktion. Det låter därför som en bra lösning.

Vänliga Hälsningar
Micke