Fråga från Cecilia från Tyresö

Hej!
Jag bor i Tyresö och ska nu gräva för att bygga ett Attefallshus. Det är mager, ojämn och bergig mark. Det är en stor grävare på plats då han anlägger avlopp på tomten. Men hur djupt bör man gräva för en krypgrund? Jag har läst er sida upp o ner men inte funnit svar! Lägger man singel innan man gjuter plintar?? Eller gjuter man och fyller sedan med minimum 150 mm 16-32?

Hälsningar Cecilia

Svar från Micke om krypgrund på ojämn mark

Hej Cecilia,

Är det en plintgrund du ska göra så ska plintarna grundläggas på frostfritt djup ifall marken är tjälfarlig (typ lera eller liknande). Berg är ju inget tjälfarligt material så där räcker det att gå ner till berget. I Stockholm ligger frostfritt djup på 1,6 m. Då fyller du först med makadam och sedan sätter du plinten.

Vänliga Hälsningar Micke

Fick du hjälp av denna artikel