Fråga från Glenn från Ramsele

Hej !
Jag har ett Pär-Albintorp med tillhörande ladugård. Nocken på lagår’n är fortfarande ”rak” och taket håller tät men det börjar bli problem….

Hörnen på den murade djurdelen har börjat svikta ca 1,5m från hörnen.
Allt murat i betongsten. (1930?)

Långsida
5 cm spricka vid fönstret på övre långsidan, ca 1 meter in från hörnet, fortsätter ända upp.

Kortsida
Övre delen av väggen har börjat luta utåt.
Stenarna har glidit ut ca 1 cm längs en tydlig spricka i murbruket mellan stenarna, med början ca 1,5 meter in från övre hörnet.
Nedre delen av väggen är på väg att göra samma sak men inte kommit lika långt.

Mark
Mycket sandig jord, lätt att gräva i med en spade.
Det lutar svagt ned mot älven ( 1 km bort).
Det lutar ned mot en bäck på bortre kortsidan (Stolpdelen av ladugården).

Jag kommer att sätta takrännor på ladugården i höst.

saker jag undrar över:

Kan jag lyfta hörnen och rikta upp väggen?
Kommer dränering av grunden att påskynda sättningen?

Bör jag riva vägg, grund och börja om ? (Palla upp överbyggnaden först)
Kan jag återanvända betongstenen eller byta ut den mot tegel eller lättbetongblock?

Med vänlig hälsning

Glenn
Nybliven hemmansägare?

Svar från Micke

Hej Glenn ,

Man kan alltid försöka rädda huset menar jag. Då är en grundstabilisering ofta det man börjar att snegla på.

Har aldrig hört att en dränering ska påskynda en sättning. Ofta görs det en dränering ihop med ett ”grundstabilisering” eftersom marken som INTE dräneras gör den farlig och utsatt för tjäle.

När det kommer till att byta ut grunden så är det ett större projekt. Med geopolymer som injiceras så gjuts lösa stenar och liknande ihop till en mer kompakt grund som kan räcka för att rädda grunden. Jag hade börjat där.
Sen är det så, en grundstabilisering stabiliserar grunden, den löser inte alla framtida problem. Många lyckas dock med sin stabilisering.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS