Fråga från Anonym

Hej! Vi har köpt en tomt på **** och i kontakt med kommunen kollade en handläggare på kartan och ser att tomten ligger lågt (1 meter och att den högsta punkten ligger på 2 m.) Han säger att det kommer vara omöjligt att bygga på den. Hur ska jag gå vidare tycker du?

Svar från Micke

Hej,

Detta är inte min specialitet.
Men man får inte heller höja tomten eller? Finns begränsningar i bygghöjd kan man anta. Känns inte som att kommunen försöker hjälpa dig direkt ☹. Gör mig nästan lite irriterad.

När det kommer till lösningar.
Tänker spontant på att bygga på plintar (som pålas) som lyfter huset en bit upp. Eller så fyller man med fyllnadsmassor av makadam eller liknande. F

Har kontakt med geotekniker men de är mer för att hjälpa till med utrönandet om marken och pålning och sånt. Då behöver du kommit längre i dina funderingar.

Med vänlig hälsning
Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel