Fråga från Charlotta från Nyköping

Hej.
Ett fritidshus på va. 55 kvm. Tillbyggnad ca. 20 kvm som står på betongplintar. Denna del av huset är sned, golvet lutar.
Vad kan man göra och ungefärlig kostnad?

Svar från Micke

Hej Charlotta,
Det beror lite på hur det ser ut. Du kan antingen jobba med traditionell sättningsmetodik/geopolymerteknik men ifall det går så är det enklaste att lyfta huset typ ”en stor domkraft”. Sen kan du justera nivåskillnaden mellan ovankant plint och hus med en pågjutning. Svårt att säga vad det kan kosta det är nog bäst att ta in pris från en byggare (säg till om du vill ha hjälp med det). Huset där man lyfter behöver ha en bärande kantram!

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel