Fråga från Ann-Charlotte från Österåker

Vi har problem med lutande golv och sprickor i vissa väggar i en gäststuga som är en tillbyggnad (byggd omkring 20-talet) på ett bostadshus (f.d. ladugård ombyggd till bostadshus ca 50-tal). Bostadshuset står på krypgrund. Halva delen av gäststugan (närmast bostadshuset) verkar stå på krypgrund medan andra halvan (längst bort från bostadshuset) ser ut att ha byggts vid ett senare tillfälle och står på plintar.

I den del som står på plintar lutar golvet kraftigt och vi vill utreda om det kan bero på marksättningar eller om det är möjligt att felaktig belastning på grunden har uppstått i samband med en renovering som gjordes invändigt för 6 år sedan, där planlösningen i stugan ändrades. Vi önskar offert för undersökning av möjliga orsaker till att golven lutar, samt förslag på möjliga åtgärder. Vidare skulle vi vilja ha ett utlåtande kring möjligheten att bygga till ett badrum enligt bifogade ritningar, med tanke på ev. risk för ytterligare sättningar/belastningsproblem.
Obs. skickar gärna ritningar om jag får din e-postadress.
Tacksam för svar snarast.
MVH, Ann-Charlotte

lutande golv

Svar från Micke

Hej Ann-Charlotte ,

Rörande offerten så har jag mailat dig nu kontakter jag har för sättningar. Har det gjorts en markundersökning och hur gjordes markarbetet vid grundläggningen när huset byggdes. Det är viktigt att man inte slarvar med markarbetet. För hus med sättningar är inte kul, men det är extra svårt att få grepp med grundförstärkningsmetoder då anläggningsytan är så låg.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel