Fråga från Tomas från Lomma

Hej Micke,

Jag undrar vilken lutning det ska vara för dräneringsröret respektive dagvattenröret ut till stenkistorna, som ligger ca 20 m från huset. Jag har valt att anlägga 3 olika kistor, dränering, dagvatten från södertak och dagvatten från norrtak.

Med vänlig hälsning
Tomas

Svar från Micke

Hej Tomas,

Dräneringsledningar och dagvattenrör ska ha ett fall om 5 mm per meter.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel