Lutningsgräns mellan suterräng och 1-planshus

Fråga från Anders från Göteborg

Hur mycket bör en tomt luta för att kräva ett suterrängshus?
Om marken lutar ca 3 meter på en sträcka av 25 meter går det att bygga utan suterräng?

Tomten är 1500 kvm och sluttar ca 7 meter från gata och uppåt på tomten
som mäter ca 31×50 meter. Huset är tänkt att ligga på nedre halvan närmast gatan.
Där är lutningen ca 3 meter på 25 meter.

Svar från Micke

Hej Anders,

Man kan försöka terassera om tomten.
Man skulle på så sätt kunna omfördela marken så du får markutjämning så fungerar ett enplanshus.
Om man kan få ner skillnaderna till en meter så kan man använda normala grundelement för en betongplatta.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel