Fråga från Sven från Göteborg

Vi skall bygga platta på berg.
Hur tjockt skall grus/makadam vara om det är berg under hela huset?
Är det viktigt att det är jämn tjocklek under hela plattan?

Svar från Micke

Hej Sven,

Så länge berget plattan ska byggas på inte lutar för mycket är det ok att det inte är lika tjockt överallt. Viktigt att grunden är i våg såklart.
Många lägger lite större makadamstorlek underst och lite finare överst så du kan jämna av enklare.

Om berget lutar behöver man antingen ordna med stödkonstruktioner (stödmurar) eller spränga så du får en terassering.

Se till att leda bort dagvatten från eventuella sluttande berg ner mot grunden så du får bort detta vatten ordentligt

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS