Fråga från Inge från Örnsköldsvik

Hej!
Tänker bygga garage. Har grävt ut ca en halvmeter djup grop Och ska fylla den med fin sand
Behövs markduk i botten på gropen eller lägre upp innan singellagret

Svar från Micke

Hej Inge ,

När du ska bygga en platta på mark så lägger man dränerande material underst i schaktbotten. Frågan är således om du behöver markduk mellan schaktbotten och det dränerande materialet.
Om du har väldigt dränerande mark kan det vara så att du inte behöver markduk, men enligt flera duktiga markentreprenörer jag pratat med i mitt nätverk så skadar den inte där heller. Man vill med alla till buds stående medel behålla det dränerande materialets dränerande effekt och inte blanda in dåligt dränerande material in i detta skikt.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel