Fråga från Anders från Stockholm

Hej Micke,

Jag står och dividerar med min markentreprenörsfirma. De menar att de vill lägga dit markduk under singel, jag har hört att man inte behöver det, vad tycker du?
//A

Svar från Micke

Hej Anders,

När du ska bygga en pool som jag gjort så gjuter man en poolgrund. Under denna lägger man dränerande material. Frågan är således om du behöver markduk mellan schaktbotten och det dränerande materialet.

Om du har väldigt dränerande mark kan det vara så att du inte behöver markduk, men enligt flera duktiga markentreprenörer jag pratat med i mitt nätverk så skadar den inte där heller. Man vill med alla till buds stående medel behålla det dränerande materialets dränerande effekt och inte blanda in dåligt dränerande material in i detta skikt.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel