Fråga från Peter från FALUN

Förstår inte riktigt varför det inte skulle gå att använda markskruv till 60kvm fritidshus (Eva från Närke).

Det beror väl på hur många skruv man använder, markförhållanden etc..

Tänkte själv använda det till en 10 kvm utbyggnad till fritidshus som är 40 kvm.

Vänligen
Peter

Svar från Micke

Hej Peter

Tack för inputen. Det är denna post du refererar till.

Till att börja med. Det står alla fritt att lyssna på mina råd, eller inte. Jag bygger råden på kontakter med duktiga entreprenörer, leverantörer samt min egen erfarenhet och kommunikation med kommuner. Det är en fri värld. Jag försöker hjälpa till och tvingar ingen att lyda mina råd.

Markskruv är en fantastisk produkt, för det som den är avsedd för. Att ersätta betongplinten vid enkla konstruktioner.

En tillbyggnad eller som i Evas fall en hel byggnad, där är jag jätteosäker. Men observera, jag är inte heller helt säker.

Vad säger markskruvsleverantörerna
Lyssna med leverantören av markskruv, det ska jag också göra. Kan de uppvisa tester och typgodkännande eller liknande för riktigt tunga konstruktioner som hus så kan du lyssna på dessa råd. För mig är detta obeprövad mark, speciellt långtidsverkan utifrån lastupptagning av konstruktioner såsom hus och detta i kombination med tjäle.

Letade precis på SlutaGräv’s hemsida och hittar ingen sådan info.

Min rekommendation tidigare
Svaret på Frågan som Eva skrivit till mig tidigare (se här) är besvarad utifrån det jag vet idag. Rekommendationen baseras på de flummiga svar jag får utifrån konstruktörer och kommuner jag pratat med. Ingen vet och det gör mig väldigt osäker.
Ingen konstruktör jag pratat med vill committa sig till att det håller/fungerar och att kommunerna godkänner konstruktionen. Kommuner har blivit superpetiga med att man ska ha godkänd konstruktion med ritningar och lastnedräkningar mm. Därav ligger min rekommendation fast. Jag hade därför INTE valt markskruv som grund till stora konstruktioner om jag skulle bygga (vilket jag ska inom kort). Jag kommer välja en platta på mark för min tillbyggnad.

Markskruven håller
Jag är inte ett dugg orolig för markskruvens hållfasthet. Det är precis som du säger markskruvens beteende i marken jag är orolig för. Betongplinten, rätt utförd är konstruktionsmässigt ok om man genomför rätt markarbete. Med rätt markarbete menas att man schaktar/gräver bort tjälfarlig jord och gjuter eller monterar plinten i gropen. Man ska gräva ner till tjälfritt djup.

Eftersom detta pga många plintar blir ett betydande markarbete ändå så blir vinsten ofta begränsad. Men markskruven sätts ofta i tjälfarlig mark och sägs klara det (av dessa leverantörer). Tjälskador uppkommer över lång tid och eftersom markskruv bara använts i stor skala i några år undrar jag hur dessa leverantörer kan lova detta. Tills jag kan mer om detta är markskruv för mig möjligt för mindre byggnader ala friggebod med mindre laster. Det är min rekommendation. Men jag vill vara tydlig med att det står alla fritt att lyssna på dessa råd eller inte. Jag är jättetydlig med att det är obeprövat för mig. Jag har således INTE erfarenhet av denna lösning för huskonstruktioner.

Höjda isoleringskrav
Men det är rekommendationen utifrån konstruktionsaspekten. I övrigt är jag tydlig att jag av andra skäl rekommenderar betongplattan (och faktiskt också krypgrunden). Speciellt eftersom vi i Sverige har kallt klimat och en plintgrund (för mig samma som markskruv) har oftast inte tillräckligt bra isolering i/under golvbjälklaget. Och kraven på isolering kommer inte att minska. Men visst kan man isolera en plintgrund, men de flesta isolerar dessa grunder bristfälligt.

Jag rekommenderar plintgrund på berg
På berg är jag mycket mer positiv till plintgrunden eftersom berget gör att grunder ofta blir orimligt dyra inte minst pga sprängning. Blir det orimligt dyrt menar jag att det påverkar mitt val. Men du får en sämre isolerad grund vilket kan vara ok för sommarhus.

Jag har själv ett hus i fjällen och där byggdes huset för 40-50 år sen på plintar. Dessa grävdes ner enligt konstens alla regler minst 2 meter i marken och tjälfarlig jord togs bort. Golvet där är också mycket kallt och det beror på bristfällig isolering. Man kan absolut tilläggsisolera bjälklagen vilket vi inte gjort.

Fortsättning följer – för jag är som sagt osäker
Då jag är osäker på markskruven för dessa ändamål kan jag ju inte rekommendera det. Det betyder INTE att jag vet. Jag ska dra detta ett par varv till med både kommuner och konstruktörer och se om jag får annat svar än tidigare. Du får jättegärna också kommunicera med mig hur din konstruktör & kommun ställer sig till detta.

mvh Micke

Fick du hjälp av denna artikel