Fråga från Martina

Hej, Vi har tänkt köpa en tomt där det i detaljplanen står \”Enligt kommunens kartmaterial är glacial lera den dominerande jordarten inom planområdet. Enligt SGU:s jorddjupskarta är det skattade jorddjupet 1-3 meter. \”. Hur vet man om det är en bra mark att bygga hus på eller om hus/marken sjunker eller liknande som gör de dyrt att bygga grund till nytt hus? Vad kostar en geoteknisk undersökning för detta och är det någon man kan göra innan köp av tomten? Mvh Martina

Svar från Micke

Hej Martina,

Skickar dig numret till ett bolag som utför markundersökningar. De hjälper dig:)

Lycka till!

mvh
Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel