Fråga från anonym från Ronneby

Om man vill köpa en liten sluttningstomt (utanför detaljplanerat område, precis bredvid fem andra små hus och misstänker att tidigare ägaren kanske haft bilverkstad, ev. misskött, på biluppfarten hemma hos sig och att det kanske kan finnas föroreningar på tomten.. kan man då tvingas rena marken?
Om man vill utföra grävarbeten (eller rivningsarbeten) på tomten, t ex om man ersätter det tidigare huset eller komplementbyggnader, är det krav på att massorna renas/deponeras då? Vad kostar sådant ungefär? (T ex totalkostnad räknat per kubikmeter jord.) Tror du att man behöver komma ner extra djupt för att uppfylla miljökrav? Vet du om deponi med ny utfyllnad på tomten av annat, eller rening/återanvändning, är billigast?
Behöver man göra pro vtagning på jorden innan man börjar gräva, t ex om man bara ska installera VA som finns framdraget till tomtgräns (och väljer att inte göra några andra grävarbeten när man ersätter tidigare huskropp?) (Gör det någon skillnad att marken ligger kanske 150-300 m från vattenlinje (med skog emellan)?) PS. Den förre ägaren kommer inte tvingas stå för ev kostnader utan det blir i så fall ny ägare som får göra det. (Bägge är privatpersoner.)

Svar från Micke

Hej ,

Att rena marken kan kosta en del. Börja med att kontakta miljökontoret på kommunen i Ronneby för att höra om vilka krav som finns i din kommun och ifall de har någon information om vad som gäller för denna tomten.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel