Fråga från anonym från Stockholm

När man lägger cellplasten, lägger man den då så att det blir ett mellanrum mellan kantelementen och kanten på cellplasten där kantbalken sedan gjuts?

Svar från Micke

Hej ,

Ja – om man har l-element. Har man u-element finns redan denna ”ränna” som man inte behöver bygga upp själv med l-element + cellplasten.
Det är kantbalken som bär upp ytterväggarna. Denna rännan armeras och därefter gjuts det betong.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com.
:DS