Fråga från Anonym från Bro

Hej,
jag skall bygga ett garage med platta på ”mark”. Det vi upptäckte var att en bit under den urschaktade marken finns det en sluttande berghäll. Den verkar inte fortsätta under större delen av den tänkta husgrunden. Finns det någon rekommendation hur stort avståndet minst bör vara mellan fyllandmassor och berg?
Marken består mest av pinnmo.

Svar från Micke

Hej ,

Betongplattan mår inte dåligt att ”stå på berg”, dvs där undergrunden är delvis berg. Det är dock viktigt att

  • lutningen på berget inte gör att din grund kan ”glida” utmed berget
  • bärigheten i marken (ej berget) är god

Så om du gräver ut så mycket du kan och fyller på med makadam enligt denna artikel så ska det vara ok.
Du behöver ha minst 100 mm dränerande material under betongplattan.

Vänliga Hälsningar
Micke