Fråga från Bengt-Göran

Hej, om man misstänker sättningar i husgrund vem skall man anlita för att konstatera detta och vad som orsaker detta isf. Hur konstaterar man detta? Mätningar om platta i våg, markfuktighet, dräneringsstatus, etc. Är det besiktningsman eller specialister på husgrundsbygge?
Vi har sprickor i ytterväggsbeklädnad (gipsskivor på träregel) både i källare och bottenvåning samt småsprickor på ytterfasad mellan tegelstenar. Tacksam för råd!

Svar från Micke

Hej Bengt-Göran,

Hej Bengt-Göran, känner inte till ditt område (området avanonymiserat av integritetsskäl). Ofta , i de drabbade områdena, är det sällan bara ett hus som drabbas. Har du kontakt med någon med liknande hus byggt under samma tidsperiod. Känner du någom med samma tidsepok (säg 1920 tal) som också drabbats. Dessutom, om ditt hus med källare är gammalt så är det inte säkert dina sprickor beror på sättningar, har du någon bild?
Oavsett – nästa steg – Det är viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska göras (för att konstatera att något behöver göras åt detta) eller om sättningen är konstaterad och man vill få in en offert för att ordna själva problemet.
Så jag tycker också du ska utreda om du har en sättning och om den är pågående eller har avstannat. Det är också lite olika allvar beroende på om din sättning förvärras eller om den berott på yttre omständigheter (trädrötter som fanns förr men nu är borta, motorvägsbygge bredvid etc etc).
När det kommer till att konstatera sättningsskador så har jag inte ännu stött på bra besiktningsmän som är specialiserade på sättningsskador.
Mailar dig dock info vart du kan leta efter dessa och se om du har bättre lycka än mig.
Det jag däremot haft framgång med är att jobba med sättningsexperter som renoverar hus med sättningar. De ser direkt om det är en sättning eller inte och de kan enligt mig vara objektiva i bedömningen om du behöver göra något.
När man då ska välja vilken sättningsexpertis man då vill jobba med så finns det två metoder som man börjar med när man ska åtgärda en sättning. Den ena är geopolymer och den andra är pålning. Båda fungerar för det mesta men pålning är den väsentligt dyrare metoden. Jag brukar därför rekommendera att man börjar med att kontakta geopolymerföretag som får göra en bedömning.
Säg till om du vill komma i kontakt med dem jag jobbar ihop med.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel