Fråga från Mattias från Huddinge

Hej, misstänker att jag har en pågående sättning i mitt enplans stenhus med källare, -56.
Ena hörnet i källaren har synliga sprickor både i husets långsida och gavel ca 2m in från hörnet.
Det är omdränerat och grundisolerat på utsidan för drygt 10 år sedan.
Tacksam för råd hur jag går vidare med detta.
Mvh Mattias

Svar från Micke

Hej Mattias

Det är viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska göras (för att konstatera att något behöver göras åt detta) eller om sättningen är konstaterad och man vill få in en offert för att ordna själva problemet.
Så jag tycker också du ska utreda om du har en sättning och om den är pågående eller har avstannat. Det är också lite olika allvar beroende på om din sättning förvärras eller om den berott på yttre omständigheter (trädrötter som fanns förr men nu är borta, motorvägsbygge bredvid etc etc).
När det kommer till att konstatera sättningsskador så har jag inte ännu stött på bra besiktningsmän som är specialiserade på sättningsskador.

Jag har gett dig instruktioner vart du kan leta besiktningsmän, det finns såna platser.

Har även givit dig info om geotekniker som jobbar med sättningar.

Står också i kontakt med sättningsexperter som renoverar hus med sättningar. De ser direkt om det är en sättning eller inte och de kan enligt mig vara objektiva i bedömningen om du behöver göra något.

När man då ska välja vilken sättningsexpertis man då vill jobba med så finns det två metoder som man börjar med när man ska åtgärda en sättning. Den ena är geopolymer och den andra är pålning. De fungerar lite olika och har lite olika styrkor. Pålning är den väsentligt dyrare metoden. Jag brukar därför rekommendera att man börjar med att kontakta geopolymerföretag som får göra en bedömning.

Sätter dig i kontakt med både en geopolymerspecialiset jag jobbar med samt ett mycket kompetent pålningsföretag.

Geoteknikerna jag har tillgång till kan även se hur man kan bäst stärka upp din källare som har en ev sättning.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel