Fråga från Andersson från Burseryd

Hej,
Jag har haft en brickettanläggning med ett brikettlager utanför huset under marknivå.
nu har vi ersatt anläggningen med bergvärme och kvar är då ett hål i marken på två meter djup och fyra meter bred och tre meter lång.

Mitt på väggen (under mark ) som nu är frilagd finns en dörr.
Dörren går ända ned till bottenplattan.

Hur sätter jag igen den dörren med lecablock?

Hela utrymmet har en gjuten platta som är minst 20 cm tjock med mkt armering så den kommer inte röra sig.

Jag behöver lägga någon sorts papp under första lagret med leca.
jag misstänker att jag måste armera första lagret lodrätt ned i bottenplattan så att första lagret inte kan röra sig inåt i källaren.
sedan måste var och varannat lager armeras vertikal in i borrade hål i befintlig vägg.

så långt tror jag att jag är rätt på det.

Jag har då inte någon aning om hur jag skall ansluta mot befintlig vägg då den dels är ojämn och oavsett kommer det att bli en skarv där.

Jag tänker mig att jag lägger leca-blocken så nära jag kan mot befintlig vägg, fyller i isolering i form av fogskum vilket expanderar och fyller fint samt inte drar åt sig fukt.

På utsidan skall jag täcka hela den blottade väggen med isodrän vilket isig borde hålla fukten borta från den igensatta dörren.

Jag har rivit ned två tredjedelar av den murade väggen där brickbehållaren stod i vilket innebär att jag har frilagt mkt yta för vatten att ta sig därifrån.
bottenplattan skall bilas bort så mkt jag kan en bit från väggen och få ett genomsläpp så vatten kan vandra nedåt.

Sedan skall jag fylla hålet med fyllningsmassa och ovanför blir det troligen stenplattor.

Tackar på förhand för råd och tips om detta.
/Andersson

Svar från Micke

Hej Mr Andersson,

Det va lite för detaljerat, är inte en murare.
Jag har satt dig i kontakt med en van murare.

Rekommenderar för övrigt att du använder isolerade lecablock om du har möjlighet då de isolerar bättre.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel