Fråga från Åsa

Jag undrar om det finns några, i nuläget kända, risker eller nackdelar med radonmembran?
Jag undrar också hur mycket man på ett ungefär ska betala för material och arbete (inklusive moms) för ett radonmembran som läggs mellan isoleringslagren under plattan på ett hus (plattan är 120 kvm)?

Tacksam för svar/
Åsa

Svar från Micke

Hej Åsa
För nyproduktion (som i ditt fall) är det enklare än när man ska renovera och radonsäkra exempelvis en källare.
Vid grundläggning av en ny grund lägger man ofta en så kallad RMB400 radonskydd i hela grunden. Denna radonduk lägger man mellan 1:a och 2:a lagret cellplast, hela vägen ut i kantelementet.

Nackdelen som jag ser det med denna duk är att sista biten av grundmuren inte täcks in (yttersta delen på kantelementet). Det finns radonduk som man lägger under grunden i markbädden. Den är dock typ dubbelt så dyr.

Här kan du köpa RMB400 => Tjällden AB
Trevlig fortsatt helg!

Med vänlig hälsning, Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS