Fråga från anonym

Finns det något ”normal mått” vid pålning, vad är det?

Svar från Micke

Hej ,

Nej det finns inget normalt mått vid pålarna för pålningen av en villa.
Pålens dimension bestäms utifrån lastnedräkningen på pålen som geokonstruktören tar fram. Detta beror på flera faktorer och hur lasterna fördelas ned till underkant platta.
Längder på pålarna beror på typ av jord (för mantelburna pålar), djup till berg, hur bergöverytan lutar mm.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel