Ny betongplatta i källare med el- och vattenrör

Fråga från John från Sundbyberg

Hej ,
Jag har tänkt gjuta ett nytt källargolv efter att jag har grävt ut ca 400 mm lagt in 100 mm kapillärbrytande singel, minst 100 mm isodrän och sedan 100 betongplatta.
Jag undrar:

  • var är det bäst att placera elrör, varm- och kallvatten, värmerören samt golvvärmeslingan.
  • är det bäst att skapa ett diffusionsöppet golv eftersom det alltid kan finnas risk för markfukt i ett hus från 1920 som delar av grundmuren är byggd på berg med dränering därefter.
  • ska man lägga duk eller annat material mellan ny platta och befintliga väggar/klack för eventuell rörelse av den nya plattan.

Svar från Micke

Hej John ,

Jag har tidigare skrivit en artikel om att gjuta nytt golv i källaren.

Som tillägg till detta kan man nämna några saker

  • krav på dräneringen vid sänkning av källarens golv
  • vanligt förekommande missuppfattningar i liknande projekt
  • vad kräver byggnormen

Krav på dräneringen vid sänkning av källarens golv

fukt i källare
När du sänker ditt källargolv är det jätteviktigt att du säkrar så att den utvändiga dräneringen är god. Antingen har du god dränerande mark (typ sand) eller så måste du säkerställa att dräneringen ligger under grundens lägsta punkt. Om du inte gör detta är risken stor att du får in vatten i källaren. Som du ser på bilden intill så har detta inte säkrats för en av mina tidigare besökare. Då uppstod det stora problem. Jag får ibland höra att ”Jag kunde inte dränera mer för jag har intill liggande berg och kan inte spränga där.”

Det är varningsklockor för mig. Då har du ett potentiellt problem. Vatten + berg + dålig dränering + källare är en mycket svårlöst problem. Vatten tar den enklaste vägen och jag har varit med om besökare som desperat försökt lägga dräneringsdiken ovanför huset så att berget inte skulle föra ner vatten längs berget men trots det inte lyckats.

DRÄNERINGEN MÅSTE LIGGA UNDER HUSGRUNDENS LÄGSTA PUNKT! Tro mig – annars får du problem om inte marken i sig är dränerande.

Vanligt förekommande missuppfattningar i liknande projekt
Det finns många som frågar mig om man ska ha markduk och isodrän under ett betonggolv.

Dessa behövs inte enligt mig. Du kan dock använda dem.
Rörande markduken så är den till för att hindra två material från att glida/blandas in i varandra. Om du har makadam så är den normalt sätt grövre än den underliggande marken. Därvid är det onödigt att ha markduk under makadamen. Ovanpå makadamen läggs sedan cellplast. Jag får många frågor om att man ska använda isodrän. Det kan man göra, men du måste inte det. Cellplast är mycket billigare och har använts under betongplattor i 40 år med framgång. Tänk dock på att om du bara har ett lager cellplast (10 cm skiva) så behöver denna skivan vara falsad. Detta eftersom du får skarvar uti vilka både betong och markfukt kan sippra igenom. Har du möjlighet att ha 10 cm isolering kan det vara intressant att använda en ”superisoleringsmaterial” som har extremt bra isolerande förmåga. Detta för att minska värmeförluster ner i marken. Om man ska ha golvvärme exempelvis rekommenderas egentligen 300 mm isolering under betonggolv/betongplatta.

Byggnormen
Byggnormen kräver att man vid renoveringar och nyproduktion av golv/betongplattor använder sig av två skikt. Ett dränerande skikt och ett isolerande skikt.
Det dränerande skiktet är för en betongplatta normalt makadam. Det kan du också använda. Som isolerande skikt är cellplast fullkomligt gott nog. Isodrän kan användas men är dyrare. Sedan gjuter du en traditionell platta/betonggolv i källaren.

Om detta svar inklusive artikel inte svarar på din fråga – tveka inte att kontakta mig igen så ska jag uppdatera denna fråga och / eller artikeln.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel