Fråga från Tim

Hej! Vi skall bygga hus & har fått till oss att de kan vara bra med en undersökning. Markarbeten planeras att starta slutet V.16 & grunden görs under v.20. Är detta något du skulle ha tid & lust att göra & återkomma med en offert? Vi har tidigare gjort en provgrop för skiktanalys för avloppet. Vår granne som byggde fick till sig att marken var bra men det fanns olika beskaffenhet på olika ställen. Dels sandjord, dels lera.

Svar från Micke

Hej Tim,

Tyvärr utför inte jag några markundersökningar personligen, men jag jobbar med ett antal olika bolag som gör. Jag har skickat över ett par till dig som du kan ta kontakt med.

mvh
Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel