Fråga från joakim

Hej, jag planerar att bygga ett U-format hus på ca: 200m2 byggyta.
Där vänstra stapeln av U’t kommer vara två våningar (undervåning) pga. sluttande tomt.
Högra stapeln av U’t kommer i toppen vara ca2 meter över marken.
Huset kommer stå på berg i nederkant av U’t samt har ett underlag av sprängsten i övrigt.

Funderar på platta på mark för vänstra stapeln (den med undervåningen),
Och krypgrunden för mittstycket samt högra stapeln.

Frågorna är enligt följande
1: är lösningen en bra ide, eller har du någon bättre??
2: Hur fungerar det att kombinera gjuten platta och kryp- eller varmgrund., bör dom gjutas ihopp eller gjutas var för sig??
3: Fungerar det bra att basera en krypgrund på sprängsten i framkant kombinerat att basera den på berg i bakkant
4: Om man vill mura upp grunden med Lecasten, gjuter man då en sammanhängande ram både på berget och sprängstenen?
5: Om man vill gjuta det bergsbaserade fundamentet i olika nivåer samt övergången av fundamentramen mellan berg och sprängsten, vilka karv på tjocklek av gjutningen samt armering bör man tänka sig där, eller ska man fundera på att skapa avskiljning mellan den bergsbaserade och sprängstensbaserade gjutna fundamentet?

Svar från Micke

Hej joakim

Det var ju lite olika frågor 😊

Till att börja med är detta ganska stora konstruktionsfrågor där du behöver konsultera en konstruktör. Du kan finna ett konstruktionsföretag här

1) Kombinera grunder. I sig är detta inget problem. Man löser sammanfogningen med just rörelsefogar om man behöver. De ska inte byggas ihop helt utan sväva fritt.
2) Rörande krypgrunden på ”högra flygeln”. En krypgrund kan inte pålas vilket väl behövs för den byggs två meter upp i luften. Eller fyller du upp med sprängsten hela vägen upp då? Platta på mark, och krypgrunden behöver mark i våg – t.ex. en väl paddad makadambädd.
3) Du kan ha sprängsten i framkant och berg i bakkant. Men behöver paddas riktigt ordentligt och längst ner kanske ha L-stöd som gör att din bädd inte glider utmed berget. Se bild nedan hur jag menar.

4) Man kan överväga pålar på berget som bär upp bärande bjälklag och sedan gjuta platta på berget. Blir nog billigast. Man kan absolut mura upp på berget. Viktigt att ha en bra byggare för det projektet och en bra konstruktör. Tjocklek på gjutning och armering krävs lastplaner mm för att avgöra dimensioneringen av det. Det är en konstruktör som måste kolla på det. Det bärande bjälklaget kan utformas på många sätt. Min bror använde stålbalkar, som ofta är jättedyra , för att möjliggöra en liknande lösning.

Hoppas jag berört dina frågor. Det är en komplex frågeställning så jag rekommenderar kontakt med en konstruktör.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel