Olika sätt att göra torpargrund utbyggnad

Fråga från David från Orsa

Vi ska bygga till vårt hus och har en torpargrund på det vanliga huset.
Vi undrar nu hur vi tekniskt ska göra med det ny tillbyggnad på 50 kvm.
Antar att det är bäst att även bygga till med torpargrund för tillbyggnaden.
Tack

Svar från Micke

Hej David

Jag hade tagit hjälp av en grundleverantör som levererar grundelement för torpargrunder.
Anledningen till det är att de oftast kostnadsfritt med grunden levererar konstruktionsritningar (även kallat grundritningar) till sina grunder.
Då kan de se till att den nya grunden passar väl ihop med ditt befintliga hus.

Tänk igenom olika frågeställningar såsom

  • isolering
  • hur huset fogas samman på bästa sätt
  • hur huset dräneras på bästa sätt
  • hur tillbyggnaden ska ligga i höjdled så grundsockeln går i linje med befintligt hus (eller inte)
  • tomtens egenskaper
  • tillbyggnadens laster
Isolerade grundelement
För att skapa en bra miljö i grunden är det viktigt att man använder isolerade grundelement för krypgrunden. Se här för mer info om isolerade grundelement för krypgrunder.
Använder man isolerade grundelement minskar drastiskt problemen i en krypgrund. Så mycket att rätt utfört behövs ingen avfuktare. Avfuktare har problem i sig så det är bra att man slipper dem.
Även marken bör isoleras inne i grunden. Men tänk på brandrisken om du har en avfuktare.

Tomtens egenskaper
Tomtens egenskaper spelar stor roll. Är det en sutterrängtomt, behöver du forsla bort mycket material eller terassera osv.
Vill man ha torpargrunden i nivå med det befintliga huset eller inte? Alternativet till att terassera är ju att man lägger grunden i en annan höjd vilket är mer komplext givetvis. Speciellt för en torpargrund.

Tillbyggnadens laster
Det är viktigt att veta vilka laster som ditt hus skapar på grunden. Detta kallas för lastplan. Med hjälp av denna skissar grundtillverkaren upp
en konstruktionsritning för grunden. Vilka laster ska husets torpargrund klara av att bära. Det finns många olika aspekter kring detta.
Man måste ta höjd för tunga saker som

  • öppen spis
  • pelare – vanligt vid öppna planlösningar.