Fråga från anonym från Halland

Hej! Först och främst, mycket bra sida! Vi vill köpa ett trähus från 1982, 1,5 plan, platta på mark, där besiktningsprotokoll visar risk för skada pga syllar. Fuktkvot 12-14 %, ingen dålig lukt, mätt i oktober. Min fråga är hur omfattande risken/problemet är, måste syllar bytas eller finns det nåt vi kan göra för att minimera risken? Måste man inte mäta alla syllar överallt för att vara säker? Är 14 % långt från 17 %, och hur mycket kan man beräkna att fuktkvoten höjs under sommaren? Är golvkonstruktionen bra? Såhär står det i besiktningsprotokollet:

Kontroll av konstruktion:
I kontor/sovrum 2 frästes ett hål i
golvet intill innerväggen mot allrum. Golvets uppbyggnad består av en
golvspånskiva, 70 mm cellplast,
plastfolie samt betongplattan. Innerväggens syll består av obehandlat trä. Mellan syll och betongplatta finns ett fuktskydd av en plastfolie. Fuktkvoten mättes i syllen till 14%.Vid luktundersökning i provhålet kunde ingen avvikande lukt kännas.

Kontroll av konstruktion:
Vid vardagsrummets yttervägg mot nordost demonterades golvlisten och hål borrades snett ner i väggen. Ytterväggens syll ligger på betongplattan ca 10 cm under
golvnivån.Fuktkvoten i syllens övre del mättes till 12%. Fuktkvoten i syllens undre del mättes till 14%. Vid luktundersökning i provhålet
kunde ingen avvikande lukt kännas.

Vid byggandet av aktuell golvkonstruktion kan det förekomma syllkonstruktioner både i ytter- och in-
nerväggar som utförts med ett felaktig fuktskydd. Om detta förekommer riskerar syllkonstruktionerna på grund av naturlig fuktpåverkan att drabbas av
fuktskador.

Mycket tacksam för svar!
Mvh E

Svar från Micke

Hej ,

Fukten är ok men konstruktionen är ändå klassad som en riskkonstruktion.
Det kan också finnas en tryckimpregnerad syll under den otryckta, man måste såga ut en bit av syllen för att se detta.
Troligtvis är det så då golvet är en flytande konstruktion.

Säg till om du vill ha kontakt med duktiga entreprenörer specialiserade på syllbyte som du kan ha en förutsättningslös diskussion med för att lugna din oro.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS